Er zijn meerdere opties

met betrekking tot de wijze waarop 

ons terrein-met-bebouwing te koop wordt aangeboden.

*

Google Earth - Les Vieux Fours, 2006 - kopie-crop

*

De eerste, voor de hand liggende optie:      “alles-in-één” 

Uitgaande van de vogelvlucht-afbeelding (Google) betekent dat: het hele terrein dat zich bevindt binnen de rode omlijning, dus inclusief de bestaande bebouwing én de unieke gelegenheid om op een deel van dit terrein extra bebouwing te realiseren.   

Totaal oppervlak: ca 18.500m²

*

*

                   Een andere optie:          

in gedeelten 

Het is ook mogelijk een  gedeelte  van het terrein te kopen.      

In dat geval kan het geheel worden verdeeld in                                               a) het grootste, ‘oostelijke’ deel, waarop alle huidige                             bebouwing (ca 14.500m²)

en,       b) een kleiner, nog onbebouwd gedeelte (ruim 4.000m²)                         Er is een boomgaard en een uitgebreide wilde kruidentuin,                  waarin paden  zijn uitgemaaid. En bovenin een prachtig                       ‘heuvelbos’ dat de hele noordzijde van het land begrenst.

              Voor een deel van dit terrein is een Certificat d’Urbanisme                toegekend. Dat wil zeggen dat men er een bebouwing met                   woonbestemming (130m² !) mag realiseren en bovendien                  een ruimte voor b.v. garage, werkplaats en/of opslag (50m²).

*

 plattegrond Les Vieux Fours,  met verdelings-optie - kopie (2)

*

Andere opties zijn, in principe, bespreekbaar.

Over ieder haalbaar lijkend voorstel 

wordt door ons serieus mee-gedacht.

zonnebl 8-crop

de vraagprijs

voor het geheel

(ca 18.500 ²m)

 245.000 €

*

optie 2:

 (a) voor het al bebouwde en direct te betrekken gedeelte

(ca 14.500 m²)

230.000 € 

*

en

(b) voor het overige  deel met C.U.

(ruim 4.000 m²)

25.000 €

*

kijk verder naar:   hoe kunt u ons bereiken?